Sloopwerkzaamheden Keizersgracht Amsterdam

Projectomschrijving

Klant: Kneppers Bouw- en Aannemingsbedrijf
Locatie: Keizersgracht 544, Amsterdam
Jaar oplevering: 2016
Focus op: bodemsanering, funderingsherstel en sloopwerk

Voor de renovatie van een pand aan de Keizersgracht te Amsterdam verzorgde BTZ het sloopwerk, het uitgraven van de kelder en de bodemsanering. Ook realiseerden wij in samenwerking met de hoofdaannemer het funderingsherstel. We voerden de werkzaamheden uit in opdracht van hoofdaannemer Kneppers.

De uitdaging: sloopwerk, sanering en funderingsherstel onder veilige omstandigheden

Bij grondwerk in oude binnensteden, zoals het centrum van Amsterdam, is er bijna altijd sprake van bodemverontreiniging. Dit komt doordat er meestal een vervuilde ophooglaag is of vervuilende activiteiten in het verleden hebben plaatsgevonden. In het stadscentrum is het altijd een uitdaging om alle noodzakelijke afzettingen en logistieke stromen goed te regelen. Er is weinig ruimte voor al het benodigde materieel. Dankzij een goede werkvoorbereiding en creativiteit is het ons gelukt zo min mogelijk overlast voor de omgeving en het verkeer te veroorzaken. BTZ realiseerde een 3-T sanering, uitgevoerd door ons bodemsaneringsteam en aangestuurd door onze KVP’er en veiligheidskundige Jeroen Bos. De kelder werd uitgegraven met behulp van minigravers en de grond werd afgevoerd met behulp van een lopende band. De locatie werd conform de CROW 132 en BRL 7000 richtlijnen afgezet en voorzien van een deco-unit. De saneerders droegen de noodzakelijke PBM (overall, laarzen, handschoenen) die ze elke shift uitdoen en afspoelen onder de deco. Aanvullend werden ook het zuurstofgehalte en bodemvochtgehalte gemeten om ervoor te zorgen dat onze medewerkers onder veilige omstandigheden werkten.