Asbestverwijdering

Asbest verwijderen door Asbestpro.nl

In veel oude panden van voor 1994 is asbest verwerkt, waar je serieus mee moet omgaan en wat je – indien nodig – professioneel moet laten verwijderen. Asbest is een kankerverwekkende stof en mag alleen door een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. BTZ heeft daarom de krachten gebundeld met Asbestpro.nl om dit soort werkzaamheden uit te voeren. Aangezien Asbestpro.nl het zusterbedrijf is van BTZ, kunnen wij de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen én garanderen.

Stappen rondom asbestsanering

Er is bewust voor gekozen om het onderdeel ‘asbest verwijderen’ in ons gespecialiseerde zusterbedrijf op te laten gaan. Asbestpro.nl kan zich daardoor volledig richten op het vraagstuk asbestsanering en zich hierin voortdurend verder specialiseren. Wanneer asbest wordt gesaneerd, dan ziet het traject er als volgt uit:

  1. Inventariseren asbest door een onafhankelijk gecertificeerd bureau, dit kan in samenwerking met een ervaren sloopmedewerker van BTZ.
  2. Opstellen werkplan.
  3. Aanvragen sloopmelding bij bevoegd gezag (looptijd: maximaal 4 weken).
  4. Afgeven melding aan arbeidsinspectie, certificerende instelling en gemeente door asbestverwijderingsbedrijf (minimaal 2 werkdagen voor start van asbestsanering).
  5. Opstarten asbestsanering met een werkvergadering.
  6. Uitvoeren van asbestsanering met registratie van alle werkzaamheden in het logboek.
  7. Vrijgeven meting van de sanering of een visuele inspectie door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium.
  8. Opleveren van de sanering aan opdrachtgever.
  9. Versturen van een kopie van de stortbonnen van asbest en vrijgavecertificaat aan de opdrachtgever.

Over asbest verwijderen

 

Sta je op het punt een totaalsloop of renovatiesloop uit te voeren en vermoed je dat er sprake is van asbest? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag persoonlijk wat we voor jou kunnen betekenen. Ook in combinatie met onze andere diensten.