Sloopwerkzaamheden Keizersgracht Amsterdam

Bodemvervuiling bij grondwerk

Wanneer je grondwerk wilt laten uitvoeren dan moet je altijd rekening houden met bodemvervuiling. Voordat grondwerk – zoals funderingsherstel of het uitgraven van kelders en funderingen – door werknemers kan worden uitgevoerd, moet worden nagegaan of de grond schoon is. Navraag bij de gemeente of provincie kan dit inzicht geven; als er geen gegevens bekend zijn, is historisch onderzoek verplicht. Is de locatie verdacht? Dan moet een onafhankelijk bodemonderzoekbedrijf een verkennend bodemonderzoek doen. Dit is vaak het geval in binnensteden, op oude industrieterreinen of bij gebouwen die zijn gebruikt voor oude ambachten. Als er sprake is van bodemvervuiling, dan is een aanvullend bodemonderzoek soms noodzakelijk. BTZ kan de bodemsanering vervolgens professioneel en doordacht realiseren.

Verantwoorde bodemsanering

Bij het verwijderen van funderingen of grondwerk stuiten wij regelmatig op bodemvervuiling. Het is dan van belang dat het grondwerk onder bodemsaneringscondities wordt uitgevoerd. BTZ beschikt over meerdere DLP’ers en opgeleide bodemsaneerders. Zij hebben allemaal ruime ervaring binnen het vakgebied van bodemsaneringen en zijn gekeurd. Bodemsaneringen worden door BTZ uitgevoerd volgens een saneringsplan dat conform de CROW 132 en/of BRL 7000 is opgesteld. In dit plan zijn alle veiligheidsmaatregelen beschreven die wij toepassen tijdens de sanering. Ook zijn de werkmethode, werkorganisatie, risico-inventarisatie en evaluatie van het werk hierin opgenomen. De DLP’er houdt een logboek van de werkzaamheden bij en is verantwoordelijk voor alle veiligheidsvoorschriften op het werk. Uiteraard bezit BTZ het BRL7000/SIKB7001 certificaat om op verantwoorde wijze de bodem te saneren. Zo kun je de saneringswerkzaamheden met een gerust hart uit handen geven!

Ben je op zoek naar advies over bodemvervuiling of wil je meer weten over de mogelijkheden rondom bodemsanering? Wij staan je graag persoonlijk te woord. Bekijk ook onze andere diensten.