MVO bouw door BTZ

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid van BTZ. Het is sinds de oprichting in 1998 een essentieel uitgangspunt: eerlijk zaken doen met respect voor opdrachtgevers, medewerkers en de omgeving. In 2015 heeft BTZ het eigen MVO-bouw-beleid opgesteld met behulp van ISOFastTrack, gebaseerd op ISO 26000. In het beleid richt BTZ zich op People (mensen), Planet (milieu en omgeving) en Profit (toegevoegde waarde).

  • Kansen bieden: wij zijn een erkend opleidingsbedrijf, hebben leermeesters en leerlingen in dienst en bieden stageplaatsen aan. Ook bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans – jonge schoolverlaters zonder diploma kunnen het vak van sloper of grondwerker leren.
  • Diversiteit: BTZ wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. Van de 25 mensen in loondienst zijn er vier vrouw en vier van allochtone afkomst.
  • Eerlijke beloning: alle medewerkers, zzp’ers, inhuurkrachten en onderaannemers krijgen bij BTZ een eerlijke beloning – conform het Bouw- en UTA-CAO. Inhuurkrachten worden ingehuurd bij uitzendbureaus die voorzien zijn van de juiste certificaten en conform de wetgeving hun mensen uitbetalen. Met zzp’ers en onderaannemers gaat BTZ duurzame relaties aan, waarbij ze marktconforme beloning ontvangen en ook op tijd hun salaris ontvangen.
  • Veilig en gezond werken: voor BTZ is het belangrijk dat alle medewerkers, zzp’ers, inhuurkrachten en onderaannemers veilig en gezond thuiskomen na hun werk en de pensioengerechtigde leeftijd behalen. Wij investeren daarom in de opleiding van onze mensen op het gebied van veilig en vakkundig werken.

Lokale gemeenschap: BTZ wil onderdeel zijn van de maatschappij en een bijdrage leveren aan de gemeenschap met behulp van sponsoring. Bekijk de sponsorverenigingen

Duurzaam en milieubewust ondernemen: bij inkoop, inhuur en uitvoering van onze werken staat dit speerpunt centraal. BTZ heeft rondom Planet in MVO bouw de volgende acties ondernomen:

  • Aanschaffen van één elektrische en één hybride auto voor de directie.
  • Stimuleren carpool tussen medewerkers.
  • Werken op sloopprojecten volgens SVMS-007.
  • Bieden van duurzame oplossingen: efficiënt werken, transport beperken, afkomende materialen hergebruiken.
  • Afval scheiden op kantoor.

Duurzaam ondernemen betekent voor BTZ dat wij streven naar eerlijke en open zaken, met respect voor de belangen van alle partijen. Wij bieden professionele oplossingsgerichte dienstverlening om van toegevoegde waarde te zijn voor onze opdrachtgevers. Onze medewerkers voorzien wij van een fijne en veilige omgeving om in te werken en de mogelijkheid tot persoonlijke groei. Tenslotte streeft BTZ ernaar om continu de dienstverlening te optimaliseren die een goede beloning waard is, zodat we ons in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen.

Kwaliteitscertificaten

Om onze ervaring, kennis en kunde te onderstrepen, heeft BTZ verscheidene kwaliteitscertificaten in huis. Dankzij deze certificaten zijn wij in staat om werkzaamheden op het gebied van sloopwerk, grond-, weg- en waterbouw, asbestverwijdering, bodemsanering en funderingsherstel veilig en verantwoord uit te voeren. De volgende certificaten zijn in het bezit van BTZ:

Meer weten over MVO bouw bij BTZ en de certificaten die wij in ons bezit hebben? Neem dan contact met ons op!

BTZ is aangesloten bij:

Sponsoring

BTZ wil onderdeel zijn van de maatschappij en een bijdrage leveren aan de gemeenschap met behulp van sponsoring. Omdat de meeste werknemers van BTZ afkomstig zijn uit de omgeving van het Gooi sponsort BTZ een aantal lokale verenigingen, zoals: