Sloopwerk voor funderingsherstel

Slopen is maatwerk

Slopen is specialistisch werk: ieder project heeft immers een andere benadering nodig. BTZ is dé expert op het gebied van totaalsloop en renovatiesloopwerk. Dankzij onze zorgvuldige projectbegeleiding kunnen wij vrijwel alle materialen doordacht slopen, ongeacht of het een renovatie of totaalsloop betreft. Wanneer wij slopen, zijn wij in staat om:

 • Stofvrij, geluidsarm en trillingsarm te werken.
 • Panden (deels) te slopen terwijl ze in gebruik blijven.
 • Werkzaamheden in de buurt van het spoor uit te voeren.
 • In of aan monumentale panden sloopwerkzaamheden te verrichten.
 • Altijd maatwerk te leveren en daarover te adviseren.

Sloopwerk brengt risico’s met zich mee: daarom is BTZ in het bezit van een VCA** en SVMS-007 certificaat. Hiermee voldoet BTZ aan de belangrijkste veiligheids- en milieuaspecten.

Sloopprojecten uitgelicht

Door de jaren heen heeft BTZ een veelvoud aan sloopprojecten uitgevoerd, die onze ervaring onderstrepen. Wij zijn onder andere ingezet voor:

 • Het strippen van mutatiewoningen voor woningbouwverenigingen.
  Succesfactoren: netjes werken, stofvrij slopen en goed contact met bewoners en omwonenden.
 • Sloopwerk voor verbouwingen van winkels.
  Succesfactoren: snelle uitvoering zodat het pand snel weer in gebruik kon worden genomen.
 • Sloopwerk voor verbouwingen van hotels en renovatie van bedrijfs- en kantoorpanden.
  Succesfactoren: stofvrij en geluidsarm slopen omdat het hotel vaak deels in gebruik blijft.
 • Sloopwerk voor renovatie van panden in binnensteden.
  Succesfactoren: middelen om in kleine ruimtes te werken, asbestverwijdering, bodemsanering en funderingsherstel.
 • Renovatiesloop van monumentale panden.
  Succesfactoren: zorgvuldig slopen zonder schade.

Traject sloopwerk

BTZ vindt het belangrijk om een helder proces af te spreken, zodat je precies weet waar je aan toe bent en de werkzaamheden volledig uit handen kunt geven. Het traject rondom slopen ziet er als volgt uit:

 1. Aanvraag sloopwerk.
 2. Opname op locatie en opstellen offerte naar aanleiding van specifieke wensen.
 3. Opdrachtbevestiging zodat we de werkzaamheden kunnen inplannen.
 4. Controle of alle benodigde papieren aanwezig zijn, zoals asbestinventarisatie, vrijgaves, sloopmelding en bodemrapport.
 5. Opstellen sloop- & veiligheidsplan.
 6. Uitvoering van de afgesproken sloopwerkzaamheden.

Meer weten over hoe BTZ te werk gaat of behoefte aan een advies op maat? Neem dan contact met ons op. Bekijk ook onze andere diensten.